ปฏิทินแอดมิชชั่น 2559

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558 09:09 น. การสอบ

ทปอ.เคาะปฏิทินแอดมิชชัน’59 ระบุใช้องค์ประกอบเดิม GPAX 20% และ O-Net 30% แต่ปรับเพิ่มค่าน้ำหนักคะแนน
O-Net เป็นร้อยละ 6 ใน 5 กลุ่มสาระฯ พร้อมเห็นชอบให้สอบ 9 วิชาสามัญ “ประสาท” ชี้กรอบเวลาแอดมิชชัน’59
ขยับเร็วขึ้น เหลือเวลาก่อนเปิดเทอมกว่า 1 เดือนเศษซึ่งเพียงพอจะเตรียมความพร้อมให้กับ นศ.